ค่าบริการติดตั้ง

ติดตั้งแอร์ใหม่ แบบผนัง

  • ขนาด9000-12000btu 3000บาท
  • ขนาด18000-20000btu 3500บาท
  • ขนาด20001-28000btu 4000บาท

*ฟรีอุปกรณ์ครบชุด รางครอบ ขาแขวน
*สายไฟ ท่อน้ำ เบรกเกอร์
*ท่อน้ำยาใช้ตาม มาตรฐานที่โรงงานติดมากับแอร์