เกี่ยวกับเรา

ร้านแอร์โกดังแอร์หาดใหญ่-สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ, งานตรวจเช็คระบบ และซ่อมบำรุง  นอกจากบริการดังกล่าวแล้วยัง จัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องปรับอากาศทุกชนิด แบบ ONE STOP SERVICE  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการติดต่อประสาน งานต่างๆ อย่างมีคุณภาพ และครบวงจร นอกจากนั้นทางบริษัทฯยังมีมาตรฐานในการควบคุมงาน โดยการจัดส่งช่าง ผู้ชำนาญงานเข้าดูแลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ