เรทราคาการให้บริการ

ล้างแอร์ติดผนัง (Wall Type)
  • ขนาด 9,000 – 18,000 BTU ราคา 800 THB
  • ขนาด 20,000 – 30,000 BTU ราคา 1,000 THB
  • ขนาด 30,000 BTU ขึ้นไป ราคา 1,200 THB
ล้างแอร์แขวนใต้ฝ้า, ตั้งพื้น (Ceiling/floor Type)
  • ขนาด 12,000 – 30,000 BTU ราคา 1,200 THB
  • ขนาด 30,001 – 36,000 BTU ราคา 1,400 THB
  • ขนาด 36,001 – 48,000 BTU ราคา 1,600 THB
  • ขนาด 48,000 BTU ขึ้นไป ราคา 2,200 THB
ล้างแอร์ฝังเพดาน ( Built-in Type)
  • ขนาด 20,000 – 36,000 BTU ราคา 1,800 THB
  • ขนาด 36,001 – 48,000 BTU ราคา 2,000 THB
  • ขนาด 48,001 – 60,000 BTU ราคา 2,200 THB